בית טיפוח ויופי אבקות חלבון ושורפי שומן – מטרות ויעדים